قابل توجه

لطفا بعد از مطالعه شرایط و خانه پری دقیق این فورم، آنرا ضمیمه کاپی تذکره و یا پاسپورت دارای اعتبار به ایمیل آدرس 

properties@kabulnewcity.com   و  properties@khawarcc.com

ارسال نمایید، شعبه مربوطه بعد از دریافت فورم در مدت ۳ روز کاری، برای طی مراحل درخواست شما از طریق ایمیل و یا واتسپ با شما به تماس میشود

 

District 19th, Deh Sabz, Baba Quchqar Road, Parcel 2.8 Office, Kabul Afghanistan
info@kabulnewcity.com
+93 792 82 1298

Our Location